ANBI

ANBI

Beleidsplan Stichting J&Mteaterwurk

De Stichting heeft ten doel: het tot stand brengen en opvoeren van culturele voorstellingen alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door zo mogelijk jaarlijks één of meer voorstellingen tot stand te brengen en hiermede optredens te verzorgen. De Stichting stelt de acteurs Jan Arendz en Marijke Geertsma in staat om hun opgedane ervaring te gebruiken en om te zetten in theaterproducties, die het publiek zullen prikkelen. Arendz en Geertsma zijn al bijna 40 jaar actief in de Friese toneelwereld als acteur, regisseur, initiatiefnemer van verschillende producties en alles wat daar mee samenhangt. Jarenlang in vaste dienst als acteur en actrice bij de Fryske Toanielstifting Tryater hebben ze een grote bekendheid opgebouwd. De ‘know how’ die beide acteurs meebrengen wordt door de stichting J&Mteaterwurk ingezet om de Friese culturele ontwikkeling te blijven stimuleren. Ondanks de bezuinigingen in de culturele sector is de Stichting van mening, dat er wel degelijk een klimaat blijft bestaan in Fryslân om kleinschalige voorstellingen te maken die dicht bij de mensen staan.

Het repertoire zal dan ook bestaan uit stukken die speciaal gemaakt worden voor de verschillende doelgroepen, altijd in nauwe verbinding met Fryslân en het Friese publiek. De te maken voorstellingen zullen altijd ontstaan vanuit wat de makers beroerd, ontroerd en bezighoud in relatie met de Friese cultuur: dus ‘geworteld’ in de Friese samenleving. De voorstellingen zullen in de Friese taal gespeeld worden, maar indien nodig, ook in de Nederlandse taal; Fryslân is een tweetalige provincie. Voor mensen van buiten Fryslân, die belangstelling hebben voor een voorstelling, zal voor deze gelegenheid de voorstelling in- of buiten Fryslân, zeker in het Nederlands te zien zijn.

De voorstellingen die gemaakt worden door J&Mteaterwurk zullen voor verschillende leeftijdsgroepen gemaakt worden. Ook basisschool- en middelbare schoolleerlingen behoren tot die doelgroep. Voorstellingen zullen plaatsvinden in o.a. dorpshuizen, culturele centra, café´s, scholen, musea en schouwburgen.

J&Mteaterwurk wil middels een theatrale beleving de verbeelding in het hart raken en door deze verbeelding mogelijkheden spiegelen en andere werelden laten zien dan de onze of door verbeelding onze eigen wereld laten zien, maar dan anders of nieuw belicht en hierdoor de bezoeker prikkelen en uitdagen om na te denken over het verbeelde en de eigen leefwereld en de verbanden daar tussen.

Bestuursleden
Voorzitter – Henk Postma
Penningmeester – Fokke Kooistra
Secretaris – Ciska Reitsma

Beloningsbeleid bestuursleden
Conform artikel 4, lid 5 ontvangen de bestuursleden geen beloning of uitkering voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, mits de onkostenvergoeding niet bovenmatig is.

 

Jaarverslag 2022

In het jaar 2022 is het bestuur 3 keer bij elkaar geweest en een keer uit eten om afscheid te nemen van onze secretaris Wietz Wiersma. Ciska Reitsma is bereid om haar taak over te nemen. Het bestuur bestaat nu uit drie personen te weten: voorzitter, secretaris en penningmeester. De begroting van “Echt Wier” is voor 2022 meegenomen uit 2020

Echt Wier
Dan is het eindelijk zover. Na de voorstelling nogmaals op te schuiven van 7 januari naar 24 februari, kan dan eindelijk de voorstelling “Echt Wier” gespeeld worden zonder Covid maatregelen. In februari 2022 zijn na het opheffen van de lockdowns de try-outs en 2 maart volgt dan de tot 3 keer uitgestelde première in Heerenveen in het Posthuis theater. De tour die gepland stond tot en met april krijgt door alle verschuivingen nu een verlengde speelperiode van 17 september t/m 19 november en de tour wordt afgesloten in Dokkum. De bezoekersaantallen waren een beetje wisselvallig en dat kwam doordat de voorstelling aan de ene kant nog last had van de Covid perikelen en anderzijds, door de doorgeschoven voorstellingen. Er kwamen uiteindelijk 44 voorstellingen inclusief try-outs met ongeveer 5000 bezoekers.

Freonen en vrijwilligers.
Door de coronaperiode zijn wij enorm gesteund door de Freonen van J&Mteaterwurk en natuurlijk onze vrijwilligers. Bij de freonen en vrijwilligers voorstellingen die werden gegeven zijn de Freonen en vrijwilligers dan ook extra warm welkom geheten. De spelers werden op meerdere speelplekken bij het begin van de voorstelling met een hartelijk applaus verwelkomd.

© Copyright JM Teaterwurk 2024