Loading Events
Fêste
De Molewjuk

Bitgummole

13 jannewaris 2024 - 20:00
  • This event has passed.

Jan Arendz en Marijke Geertsma spylje mei gitarist Eddie Mulder fan 18 oktober ôf de nije foarstelling Fêste Grûn, skreaun troch Tjeerd Bischoff.

De foarstelling giet oer Renate, in sjoernaliste út ‘e stêd,  dy’t troch in ûngelok mei de auto yn kontakt komt mei Rein, in boer fan’t plattelân. Se reitsje oan ‘e praat en it docht bliken dat se it goed fine kinne. Rein is widner en wrakselt mei de stikstofproblematyk en de opfolging fan de pleats. Renate is troud en wrakselt mei de feroaringen yn har wurk en har thússituaasje.

Sy ha ferskillende achtergrûnen, binne nijskjirrich nei elkoar en ferlieze harsels yn de blik fan dy oar. Troch de eagen fan dy oar, begjinne sy op ‘e nij te sjen nei harren eigen libben.

Fêste Grûn is in herstochtelik fehaal  oer leafde en feroaring.’

Fêste Grûn

Datum:
13 jannewaris 2024
Tiid:
20:00 - 21:30

Lokaasje

De Molewjuk
J.H. van Aismawei 19
Bitgummole, 9045 PE
+ Google Map

Oare ynformaasje

E-mail kaartferkeap
molewjuk@gmail.com
Tillefoannûmer kaartferkeap
06-13503660
© Copyright JM Teaterwurk 2024