Ljouwerter

Ljouwerter Krante (31/5/2017): Bokwerd herrijst in theater

Ljouwerter Krante (31/5/2017): Bokwerd herrijst in theater

Acteurs Jan Arendz en Marijke Geertsma. ,,Beskôgje dit toanielstik mar as ús kommentaar op ‘2018’. (FOTO NIELS WESTRA)
Bokwerd vooruit! J&M Teaterwurk maakt een toneelstuk over het beroemde, Friese fantasiedorp. Het is een fleurige persiflage op ‘2018’.

Theatermakers Jan Arendz en Marijke Geertsma (J&M Teaterwurk) maken een voorstelling over het vaak beschreven, fictieve dorp Bokwerd. Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018 is een stuk over een plattelandsdorp dat zichzelf uitroept tot culturele hoofdplaats van 2018. Immers: dat volk in de ‘Hoofdplaats’ bakt er helemaal niks van.

Brandpunt van het toneelstuk is een ingelaste bijeenkomst van Bok-werder Belang, dat zich buigt over de culturele plannen. Arendz: ,,Der wurdt fan alles betocht. Moat der in fontein komme? In optocht of in iepenloftspul? Mar dêr binne der al safolle fan.’’ Maar net als in de grote stad schuurt het ook in Bokwerd wel eens in de mienskip . Gaandeweg de vergadering komen allerlei oude vetes en hedendaagse worstelingen aan het licht.

Bokwerd is een schepping van LC-journalist Rink van der Velde. Hij begon in de jaren zeventig met de cursiefjes over het dorp dat altijd maar moet opboksen tegen de ‘Hoofdplaats’. Het Nederlands dat ze er spreken, staat stijf van de friesismen. Die stijl levert vaak komische uitspraken op. Arendz: ,,It is fansels al jierren lyn, mar ús generaasje hat it der noch altiten oer.’’

Arendz en Geertsma nemen ieder drie rollen voor hun rekening. Het stuk wordt in het Fries opgevoerd. Een hele voorstelling in het Bokwerders wordt wat te veel van het goede. Arendz: ,,Dat lûkt it publyk net.’’ De de notuliste – ze is import en beheerst het Fries nog niet goed – weet het Bokwerders lenig in de voorstelling te verweven. ,,Dan krijst dingen as: ‘we hebben geld bij de ruis’.

Bonne Stienstra is de schrijver van het theaterstuk. De LC-columnist heeft veel samengewerkt met Van der Velde en is een kenner van de Bokwerder volksaard. De spelers zijn volop aan het repeteren. Arendz, opgewekt: ,,We hawwe ús wer bot ferdjippe yn it Bokwerders en we hawwe alle krantestikken oer Ljouwert 2018 útknipt. Der is mar in soad gedoch om. Wat moat je der fan sizze? Beskôgje dit toanielstik mar as ús kommentaar.’’ De première is 7 oktober in Theater Sneek.

© Copyright JM Teaterwurk 2024